Kunde test Mums

Som hø producent får vi ofte følgende krav fra vores kunder omkring høet:

 • Lavt sukkerindhold
 • Støvfrit hø

Der findes ikke normer og standarter på hø.

Som hø producent er det vigtigt for os at kunne dokumentere indholdet i vores hø, så vi kan rådgive de enkelte kunder.


Hvordan kan man så dokumentere disse to krav fra kunder?

Sukkerindholdet og andre indholdsstoffer kan man dokumentere med en analyse. En analyse beskriver dog ikke den hygiejniske tilstand af høet som bakterier, svamp og mug.

Vi har et par gange lagt en støvanalyse op på vores side, men hvad siger tallene egentlig omkring hygiejnen?

Støvanalyser i tal

I nedenstående eksempel er der en analyse på vores hø fremstillet den 13. august 2020:

I Tyskland har man lavet forsøg, som er endt i en guideline med retningsværdier på den hygiejniske kvalitet på hø.

Bemærk at retningsværdier ikke må fortolkes som faste grænseværdier, men det giver en god indikation på høets hygiejniske kvalitet.

Bakterietallene, mugtallene og skimmeltallene er delt op i kim grupper (KG) og således hører bakterier under KG1, skimmelsvampe er delt op i henholdsvis KG4 og KG5 og mug under KG7.

Hver KG er opdelt i 4 under grupper: I, II, III og IV.

 • Gruppe I betegnes som ’normal’ kvalitet.
 • Gruppe II betegnes som ’forringet’ kvalitet.
 • Gruppe III betegnes som ’tydelig forringet kvalitet’.
 • Gruppe IV betegnes som ’decideret forringet kvalitet’.

Guidelinen i skemaform:

Hvordan skal man så forstå tallene?

Hvis vi går tilbage til analysen på vores hø fremstillet den 13. august 2020, kan man aflæse følgende:

Indhold af bakterier er målt til:/td> 2.800.000 KBE/g
Indhold af mug er målt til:29.000 KBE/g
Indhold af skimmelsvampe er målt til: 17.000 + 23.000 KBE/g

(KBE/g er en måleenhed for bakterier og svampe)

Hvis man tager linjen for hø, kan man for KG1 (bakterieindhold) se, at der skal være over 30.000.000 KBE/g for indholdet af bakterier i høet går fra ’normal’ kvalitet til ’forringet’ kvalitet.

I vores støvanalyse er der målt 2.800.000 KBE/g hvilket er lavt gruppe I.

Hvis man tager linjen for hø, kan man for KG7 (indhold af mug) se, at der skal være over 150.000 KBE/g for indholdet af bakterier i høet går fra ’normal’ kvalitet til ’forringet’ kvalitet.

I vores støvanalyse er der målt 29.000 KBE/g, hvilket er lavt i gruppe I.

Hvis man tager linjen for hø, kan man for henholdsvis KG4 og KG5 (indhold af skimmelsvampe) se, at der henholdsvis skal være over 200.000 KBE/g (KG4) og 100.000 KBE/g (KG5) for indholdet af skimmelsvampe i høet går fra ’normal’ kvalitet til ’forringet’ kvalitet.

I vores støvanalyse er der målt henholdsvis 17.000 KBE/g (KG4) og 23.000 KBE/g (KG5) hvilket er lavt i gruppe I.

Samlet set viser dette, at den hygiejniske tilstand på høet er meget fint.

Hvad er støv i hø

Vi hører meget omkring støv i hø. Især fra omkring oktober måned får vi mange henvendelser, som går på, om vi har hø, som ikke støver.

Mange hesteholdere vil egentlig godt fodre med hø hele året rundt, men vælger wrap i stedet for, da det er nemmere at opbevare, og der intet støv er i wrappen.

Ulempen ved wrap kan være forekomst af mug og skimmel og der skal kun et lille hul i plastikken til for, at der begynder en nedbrydning af wrappen.

For tørt wrap kan også være årsagen til dannelsen af mug, da for højt tørstofindhold kan være årsagen til, at ensileringsprocessen ikke er trådt i kraft.

 • Hvad er støv i hø og hvorfor opstår det?
 • Hvordan kan man undgå det?

Støv i hø kan bestå af to ting:

 • Høet er meget tørt.
 • Det har været vendt mange gange på marken for at få det tørt.
 • Høet er blevet presset for vådt og dermed opstår der ’varme’ og derpå skimmel og svampe, som bliver til støv.
  Dette støv er meget skadelig for hestene.

Hø kan fremstilles på flere forskellige måder:

 • Hø, som bliver tørret færdig på marken.
 • Hø, som bliver tørret færdig i et tørreanlæg med varme og luft.

Hø, som bliver tørret færdig på marken, er en meget svær disciplin her i Danmark, da vi alle har mindre end 100 km til kyster.

Den høje luftfugtighed i kystnære Danmark, gør at fugtindholdet i høet sjælden kommer tilstrækkeligt langt ned, så det bliver sikkert at opbevare.

Fugtindholdet i høet og luftfugtigheden følges af og hedder: ’Høets ligevægt’. Det er naturlov og kan dermed ikke ændres.

Alle langbrugsafgrøder har et ’ligevægt’ med forskellige værdier.
Høet har sin egen ligevægt og værdierne kan dermed aflæses i et ligevægtsdiagram.

I diagrammet for hø kan man aflæse at luftfugtigheden skal maksimum være 55% for at høet har en vandindhold på 14%, som regnes for at være maksimalt for korrekt opbevaring af hø.

Derfor er det ikke nok at solen skinner, luftfugtigheden skal også passe. Det kan være vanskeligt at lave marktørret hø, da vi ikke særlig ofte har flere dage i træk med maksimum 50% luftfugtighed.

Kildsig Hø fremstiller ikke traditionelt marktørret hø mere, da vi finder det svært at ramme kvaliteten. Vi tager høet hjem i tørreanlægget for at tilsætte luft og varme, så vi på den måde kan styre tørreprocessen og sikre at fugtindholdet kommer langt nok ned, så høet er lagerfast.

Opbevaring af kunsttørret hø

Da kunsttørret hø er tørret ned med høj tørstofprocent, vil høet have tendens til at suge fugt til sig gennem vinteren, hvis det ikke bliver opbevaret korrekt.

Vi har gode erfaringer med følgende opbevaringsmåder:

 • En isoleret bygning.
 • Sætte høet på en presenning og så omslutte ballen med denne pressenning.
 • Pakke høet ind med halm.
 • Wrappe høet ind som der gøres ved almindelig wrap.