Download også flyer omkring kunsttørret hø.

Nu er vinteren over os og så opstår der ofte et kedeligt tema:

Mit hø støver og min hest hoster

Støv i hø kan være forskellige ting:
Jord og sand, som bliver hvirvlet op i høet under de mange vendinger på marken, men det helt farlige støv er skimmelsvampe, som er dannet fordi høet ikke var tørt nok ved presningen.

Vi har selv erfaret at det at lave marktørret hø uden at det begynder at støve er en stor udfordring, især når man som os kun bor 20km fra Vestkysten og Ringkøbing fjord.
Sol og varme er ikke nok til at få fugtigheden i høet langt nok ned, luftfugtigheden skal også være lav da fugtigheden i høet og luftfugtigheden er ligefrem proportional.

Vi begyndte i tidernes morgen, at tørre høet hjemme på gården, for at kunne styre processen og være sikker på at tørstofindholdet i høet bliver højt nok.

For at få tal på forskellen i kunsttørret hø og marktørret hø har vi været ude på ’markedet’ og købe hø ved en tilfældig annoncør. Derefter fik vi lavet en analyse på svampeindholdet i vores kunsttørret hø og det købte marktørret hø.

De to analyser kan I se her. Som man kan se, er værdierne for vores kunsttørret hø ligger langt under de forskellige grænseværdier.
Den første analyse er det købte marktørret hø, den anden analyse er vores kunsttørret hø og den tredje analyse er vores marktørret hø, som også holder sig inden for alle grænseværdier.

Købt Marktørret hø

Kildsig kunsttørret hø

Kildsig marktørret hø